Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

17:42
4265 e93f 450
Reposted fromindie indie viaNoemiJustine NoemiJustine
Tveilight
17:40
17:38
7030 7ae8 450
Tveilight
17:37
Tveilight
17:35
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
Tveilight
17:33
Tveilight
17:31
Kocham Cię.
— !
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaboli boli
Tveilight
17:29
6308 7dfa 450
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viacats cats
Tveilight
17:28
6755 9b67 450
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacouples couples

June 29 2015

Tveilight
09:43
skins | Tumblr
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaskins skins
09:25
09:24
Tveilight
09:24
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawzruszenia wzruszenia

June 19 2015

Tveilight
13:07
Just let me burn, it's what I deserve.
Reposted byigotfoodalainamarrta
Tveilight
13:00

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viaromantycznosc romantycznosc

June 18 2015

Tveilight
16:44
4866 990d 450
Reposted fromrenirene renirene viaarrependimento arrependimento
Tveilight
16:39
Bo to co prawdziwe, przetrwa nawet kilometry rozłąki.
— W.M
Reposted frompassionative passionative viaBe-Loved Be-Loved
Tveilight
16:35
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
16:34
Tveilight
16:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl